Mặt bằng chi tiết căn C 95,3m2 – HP Landmark Tower